Deadline gepasseerd

Wat is de stand van zaken?

5 juli 2019

Informatieplicht energiebesparing 2019: hoe verder na de deadline

De afgelopen maanden hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de informatieplicht energiebesparing. BNR Nieuwsradio besteedde ook aandacht aan het onderwerp, nadat bleek dat veel bedrijven nog niet bekend waren met deze energie aangifte. Martijn werd destijds gebeld om als deskundige op het gebied van energieverduurzaming toelichting te geven.

Sinds dit radio-interview, extra aandacht omtrent de informatieplicht energiebesparing en brieven die de RVO heeft verzonden, is het aantal aanvragen voor hulp bij de energie aangifte sterk toegenomen.

Inmiddels zijn we de dag van de deadline gepasseerd. Dat betekent dat bedrijven die wel een meldplicht hebben, maar nog geen rapportage hebben ingediend, feitelijk in overtreding zijn. Het bevoegde gezag kan deze bedrijven dwangsommen opleggen om alsnog aan de informatieplicht te voldoen en energiebesparende maatregelen te nemen.

BNR Nieuwsradio nam opnieuw contact op met Martijn om te horen wat de stand van zaken omtrent de informatieplicht energiebesparing is op 1 juli. Het interview is hieronder terug te luisteren.

Energiebesparende maatregelen door 18% van de bedrijven gemeld

Op twee juli laat de RVO weten dat er ruim 22.000 rapportages erkende maatregelen (EML) zijn ingediend voor de informatieplicht. Tot één juli hebben 22.407 bedrijfsvestigingen kenbaar gemaakt welke energiebesparende maatregelen zij gaan nemen. Er zouden tevens nog enkele duizenden concept rapportages klaar staan om ingediend te worden. Dat betekent dat er na 1 juli dus toch nog zo’n 100.000 bedrijven van de 125.000 aan de informatieplicht moeten voldoen.

Controles naleving informatieplicht energiebesparing

De gemeentes en omgevingsdiensten handhaven deze verplichting. Zij kunnen rapportages van bedrijven opvragen bij RVO.nl, waarna er vragen aan het bedrijf kunnen worden gesteld of er vinden controles plaats.

Technische kant aangifte behoorlijke opgave voor ondernemers

Veel ondernemers lijken zich in ieder geval nu bewust van de verplichting. Wie wel een meldplicht heeft, maar deze nog niet heeft ingediend, zal dit zeker nog moeten doen. En zo snel mogelijk. Veel ondernemers lopen toch tegen de technische kant van de aangifte aan. Hierdoor wordt het een behoorlijke opgave om zelf aangifte te doen. In Nederland zijn er gelukkig veel onafhankelijke adviesbureaus met de juiste technische kennis in huis om te helpen. Wacht niet te lang om hulp in te schakelen, want de vraag naar deskundige hulp is op het moment enorm groot.

Deel ondernemingen vallen onder Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Een van de vragen die wij horen is of mensen alsnog een boete krijgen als zij zich voor 1 juli wel een afspraak hebben gemaakt met een adviseur, maar de afspraak pas na 1 juli plaats kan vinden. De informatieplicht wordt gehandhaafd door gemeentes. Er is nog geen eenduidig bericht bekend hoe zij met de handhaving van de meldplicht omgaan. Ook zijn niet alle 125.000 bedrijven die boven de maximale verbruiksgrenzen van 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ gas zitten meldplichtig. Een deel is auditplichtig onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en hoeft pas 5 december een rapportage in te dienen. Rekening houdend met inrichtingen die onder de EED vallen, schat het Rijk dat er ongeveer tussen de 50.000 en 60.000 rapportages nog moeten worden gedaan.

Eenvoudig alsnog aan de informatieplicht voldoen

Bent u een van de ondernemers die nog aan de meldplicht moet voldoen? Of bent u er mee bezig geweest, maar u komt er niet uit of twijfelt of de aangifte wel klopt? Vraag dan snel een offerte aan, dan helpen wij u om de informatieplicht energiebesparing eenvoudig te maken. En u bent goed voorbereid voor de volgende aangifte over vier jaar.

Ook bedrijven die onder Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vallen kunnen bij ons terecht.

Vraag vrijblijvend een offerte aan