FAQ

Heeft u ergens een vraag over? Hier kunt u met al uw vragen terecht!

Onze duurzaamheidsadviseurs krijgen vaak vragen over onze diensten, aanlevering van bewijs of wat ze moeten verwachten tijdens een woningopname. Op deze pagina geven wij antwoord op deze vragen.

 

Het energielabel

Er staat iets in het energielabel wat volgens mij niet klopt, hoe kan dit?

Het aan u verstrekte energielabel is automatisch gegenereerd door de RvO. (zie ook de laatste pagina van het label). De mogelijke maatregelen welke op het energielabel worden vermeld zijn opgesteld door de RvO en zijn bepaald op basis van de eigenschappen van de woning op het moment van de opname. De opname is uitgevoerd conform de wettelijke geldende opnameprotocollen. Het kan voorkomen dat uw woning geïsoleerd is maar dat de isolatie niet is vast te stellen volgens de geldende protocollen. We zijn dan verplicht om uit te gaan van ‘isolatie onbekend.’  Dit leidt ertoe dat op het label een lagere Rc-waarde wordt vermeld dan in werkelijkheid van toepassing is. Tevens wordt er als mogelijke maatregel ‘isolatie’ geadviseerd terwijl dit in werkelijkheid al aanwezig is.

 

 

Op het energielabel staat aangegeven dat verbetering is aanbevolen waarvan duidelijk is dat dit niet rendabel of technisch haalbaar is. Hoe kan dat?

Op het label worden maatregelen genoemd die van toepassing kunnen zijn op uw woning. Daarbij wordt niet gekeken naar de technische haalbaarheid en/of terugverdientijd. Omdat dit niet wordt meegenomen zijn er voor veel onderdelen van een gemiddelde woning veel verbeteringen mogelijk. Vooral met het oog op duurzame manieren van verwarmen en energie opwekken.

 

Wilt u hulp bij het verduurzamen van uw woning en inzicht krijgen in de maatregelen die voor uw situatie het meest rendabel zijn? Kijk dan eens op https://www.energieinspectie.nl/dienst/energieadvies-woning/ of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Bij het onderdeel ‘indicatie energierekening’ op het energielabel vallen mijn daadwerkelijke energiekosten onder een andere labelklasse. Hoe kan dit?

De op het energielabel getoonde bedragen vormen slechts een indicatie. De werkelijke kosten zijn mede afhankelijk van het gedrag van de bewoner(s). Daarom kunnen uw werkelijke maandlasten in een andere categorie vallen dan het energielabel aangeeft. Uw werkelijke maandlasten zijn dus geen indicatie voor het energielabel.

Waarop is de score van mijn constructiedelen op het energielabel gebaseerd?

Op het energielabel staan 4 beoordelingsklassen van – tot ++.  Deze klassen zijn gebaseerd op de Rc-waardes of U-waardes van de betreffende constructies. Deze waardes zijn volgens de geldende wettelijke protocollen vastgesteld. (zie ook onderdeel ‘bewijslast’)

Wat mag meegenomen worden als isolatiemateriaal?

Isolatiematerialen zoals glaswol, pur/pir schuim en EPS-platen kunnen doorgaans worden meegenomen. De eis hierbij is dat de lambda-waarde van het materiaal lager is dan  0,1 W/m2-K. De meeste isolatiematerialen voldoen hieraan. Echter voor schuimbeton geldt dat deze niet meegenomen kan worden omdat deze een lambda-waarde heeft die hoger is dan 0,1. In afwijking hiervan mogen materialen met een kwaliteitsverklaring van Bureau CRG (link: https://bcrg.nl/nl/ ) voor de NTA8800 wel worden meegenomen. Momenteel zijn er helaas (nog) geen kwaliteitsverklaringen beschikbaar voor schuimbeton in de NTA8800 methodiek. Informeer bij uw schuimbeton leverancier naar de mogelijkheid van het laten opstellen van een kwaliteitsverklaring bij BCRG om deze isolatie toch mee te kunnen nemen in de beoordeling van de energieprestatie van uw woning.

De woningopname

Wat gaat de duurzaamheidsadviseur in mijn woning doen?

De duurzaamheidsadviseur komt uw woning opnemen ten behoeve van het energielabel. Hierbij gaat hij of zij door de gehele woning en meet de geometrie van de gevels, daken, vloer en de deelconstructies daarin (kozijnen, deuren, etc.). Daarnaast wordt de installatie voor ruimteverwarming, koeling, tapwater, ventilatie en energieopwekking opgenomen.

De duurzaamheidsadviseur maakt foto’s van de bouwkundige constructies en de installatietechnische onderdelen in de woning. Hiermee legt hij of zij de kenmerken volgens de geldende protocollen vast in een dossier.

Wat kan ik voorbereiden?

Om het de duurzaamheidsadviseur zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u de volgende voorbereidingen treffen:

 • Alle raamdecoratie (gordijnen, vitrage, luxaflex, jaloeziën, rolgordijnen) dient van tevoren open te worden gedaan;
 • Alle binnendeuren staan op een kier of waar mogelijk volledig open;
 • De buitendeuren en ramen dienen gesloten te zijn;
 • Vlizotrappen staan indien mogelijk open en openingen naar kelders zijn bereikbaar;
 • Kruipruimtes zijn bereikbaar;
 • De ruimte waar de cv-ketel hangt is goed bereikbaar;
 • Indien aanwezig: de verdeler van de vloerverwarming is goed bereikbaar.

Hoe lang duurt de woningopname?

Afhankelijk van het type woning duurt een opname 1 tot 2 uren. Voor appartementen en rijwoningen wordt doorgaans 1-1,5 uur gepland. Voor vrijstaande woningen of afwijkende woningtypes met veel geometrie wordt 2 uur gepland. Na de opname werkt de duurzaamheidsadviseur de informatie uit op kantoor en wordt het energielabel samengesteld.

Bewijslast

Wat geldt als bewijslast voor het bepalen van de isolatiewaardes?

Voor het energielabel dient de duurzaamheidsadviseur Rc-waardes te bepalen voor verschillende constructies zoals vloeren, gevels en daken. Dit dient te gebeuren conform wettelijke protocollen en hiervan dient ook bewijslast in het dossier te worden verzameld en beoordeeld. Rc-waardes die fabrikanten zelf aangeven op hun product mogen niet worden overgenomen. In sommige gevallen kan er wel gebruik worden gemaakt van de Rc-waardes die zijn vastgelegd in een kwaliteitsverklaring. Het is aan de duurzaamheidsadviseur om te bepalen of bepaalde stukken voldoende onderbouwing geven. Bij het ontbreken van enige vorm van bewijslast of indien de stukken onvoldoende onderbouwing geven, mag er worden gerekend met forfaitaire waardes. Hierbij wordt de Rc-waarde bepaald onder begeleiding van het bouwjaar en de in dit jaar geldende Rc-waardes uit het bouwbesluit.

 

Bewijslast kan vier vormen hebben:

 • Visuele constatering

Meting door de duurzaamheidsadviseur op het moment van opname. Het is hierbij noodzakelijk dat de duurzaamheidsadviseur de isolatie kan zien of voelen en de dikte van de isolatie kan meten zoals bij een open stootvoeg.

 • Bouwtekeningen/detailtekeningen

Indien de isolatiedikte niet te bepalen is op het moment van opname, kan deze herleid worden uit bouwtekeningen of detailtekeningen die horen bij een verleende bouw- of omgevingsvergunning.

 • Facturen

Er mag ook gebruik gemaakt worden van facturen van de aangebrachte isolatie mits op de factuur het plaatsingsadres en de materiaalspecificatie (isolatiedikte) staan. Uit de factuur moet duidelijk blijken waar de materialen zijn toegepast. Indien deze informatie op de factuur ontbreekt mogen volgens protocol de maatregelen niet of beperkt worden meegenomen in de bepaling van het energielabel.

 • Destructief onderzoek

Indien bij visuele constatering geen meting kan worden gedaan en er geen andere onderbouwing is voor de geplaatste isolatie, kan aan de hand van destructief onderzoek de isolatiedikte van gevels worden bepaald. Destructief onderzoek is geen vast onderdeel van de inspectie maar kan tegen een meerprijs vooraf worden afgenomen.

Toelichting: Indien er na de bouw constructiedelen zijn na-geïsoleerd mag deze isolatie alleen meegenomen worden indien aan één van de vier bovenstaande bewijslast vormen kan worden voldaan. Mochten er geen bewijslastvormen van de aangebrachte isolatie zijn wordt gerekend met de Rc-waardes o.b.v. het bouwjaar van de woning.

Staat uw vraag er niet tussen?
Neem gerust contact met ons op!

Aangenaam!

Energie Adviseur Evert Swart
 • Anneke: Relatie manager
 • Staat altijd voor u klaar
 • Klanttevredenheidsscore van 9.1
 • Vragen? We reageren binnen 1 werkdag

Contact