Energy Efficiency Directive

Energie Audit EED:
Een overzichtelijke en volledige rapportage

Vraag direct een offerte aan

Wat is de energie-audit EED?

EED staat voor Energy Efficiency Directive. Dat is een door de EU vastgestelde richtlijn waarin is bepaald dat zo’n 6000 Nederlandse bedrijven energie-audits moeten opstellen met als doel energiebesparing en verduurzaming.

De energie-audit:

 • Biedt een nauwkeurig overzicht van alle energiestromen binnen een onderneming.
 • Geeft inzicht in mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen & de te verwachte effecten hiervan.
 • Omvat het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief vervoer, warmte en andere factoren die het energieverbruik beïnvloeden.

De kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen

De EED-richtlijn heeft de kosteneffectiviteit niet nader ingevuld. Dat betekent dat de in de EED audit opgenomen energiebesparingsmaatregelen zich niet alleen hoeven te beperken tot maatregelen met een terugverdientijd tot 6 jaar. Er kan dus verder gekeken worden dan de erkende maatregelen.

  Is de energie-audit EED hetzelfde als de energiebesparingsplicht?

  De EED is een Europese wet, maar met een nationale invulling. De energiebesparingsplicht en informatieplicht vallen onder de nationale wetgeving van Nederland. Dat betekent dat een onderneming die onder de informatieplicht valt, ook onder de EED kan vallen.
  De ondernemingen waar dit het geval is, hebben voor de informatieplicht uitstel tot 5 december 2019.

  Energiemanagement i.c.m. een EED energie-audit

  Heeft uw onderneming een EED energie-auditplicht. Dan is energiemanagement met een EMS ook belangrijk. Voor een EED energie-audit bent u verplicht om de energieprofielen in kaart te brengen en er moet een energiebalans op worden gesteld. Hier wordt de input uit het energiemanagementsysteem (EMS) voor gebruikt.

  Beslisboom EnergieManagement Bedrijven

  Is een energie-audit EED verplicht voor uw onderneming?

  De energie-audit EED is verplicht voor ondernemingen (of instellingen met een economische activiteit):

    • Ondernemingen met in totaal 250 FTE of meer.
    • Ondernemingen met een jaaromzet van meer dan €50.000.000 en een balanstotaal van € 43 miljoen.
    • MJA- en MEE bedrijven (de convenanten die deze bedrijven tot op heden vrijstelde van de energie-audit lopen af).

  Zijn er vrijstellingen voor de EED-audit?

  Rijksvastgoed is vrijgesteld van de EED. Ook de volgende ondernemingen hoeven geen EED audit-verslag in te dienen:

    • Ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen (ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051).
    • Ondernemingen met een door het ministerie van EZK erkend keurmerk dat betrekking heeft op het gehele concern. Hier geeft het keurmerk al invulling aan de auditplicht.

  Geldt de energie-audit voor al mijn vestigingen?

  De energie-audit EED is op holding niveau, dus niet per besloten vennootschap (bv) of per vestiging. Hoewel het een Europese wet is, wordt er bij internationale ondernemingen gekeken of het Nederlandse deel van de onderneming EED-auditplichtig is.

  Wetchecker energiebesparing

  Zeker weten of uw onderneming EED audit-plichtig is? RVO heeft een tool ontwikkeld om in vijf minuten duidelijkheid te krijgen over de energiebesparingsplichten van uw onderneming. Doorloop de stappen op de wetchecker energiebesparing.

  Deadline energie-audit uiterlijk 31 december 2020

  De deadline voor de energie-audit EED is uiterlijk 31 december 2020. De EED audit dient u iedere vier jaar na de voorgaande audit in te dienen.
  De energie-audit is complexer dan de informatieplicht, waar veel ondernemers al moeite mee ervaren.

  Een gecertificeerde energieadviseur of energieconsultant kan de energie-audit, eventueel in combinatie met de informatieplicht, voor uw onderneming uitvoeren. Vlak voor de deadline van de informatieplicht ontstond er een piek in aanvragen voor het uitvoeren van EML’s voor de informatieplicht.

  Energieadviesbureaus kunnen op zeer korte termijn niet garanderen dat de opdracht voor de deadline is afgerond. Een energie-audit EED dan neemt makkelijk twee tot drie maanden in beslag voordat het audit-verslag ingediend kan worden. Wacht dus niet te lang af en regel ruim voor de deadline ondersteuning.

  > Energie-audit EED uit laten voeren? Wij helpen u graag.

  Energie Inspectie heeft onafhankelijke en deskundige energieadviseurs die uw onderneming kunnen inspecteren, u adviseren en de administratie voor u regelen door de EED-audit rapportage bij RVO.nl voor u in te dienen. Ook kunnen wij helpen met de implementatie van de EED maatregelen.

  U ontvangt een duidelijke rapportage van ons met heldere inzichten hoe uw onderneming verder verduurzaamt kan worden en hoe de onderneming blijft voldoen aan de wetgevingen voor energiebesparingsplichten.

  Waarom Energie Inspectie?

  Technisch hebben wij onze kennis goed op orde. Hoewel de EED audit ingediend moet worden bij RVO.nl, wordt het audit verslag voor uw onderneming geschreven, zodat het MT hiermee aan de slag kan gaan. Technische verslagen maken het lastig om concreet met verduurzamingsdoelen bezig te gaan. Wij bieden u daarom een prettig leesbaar verslag, waar alle cijfers en techniek op orde zijn, maar met concrete voorstellen wat uw MT de juiste handvatten en overzicht biedt.

  Handhaving en toezicht
  op de EED

  Het indienen van de energie-audit EED bij het eLoket van RVO.nl is een verplichting, maar wie controleert of u dit daadwerkelijk doet? In tegenstelling tot de informatieplicht energiebesparing, valt de EED onder Europese wetgeving. De handhaving van de EED-audit ligt bij RVO.nl. Wie zijn EED audit-plicht niet nakomt kan sancties in de vorm van dwangsommen opgelegd krijgen door RVO.nl.

  Energie-audit EED goed geregeld

  Wilt u geen zorgen over de energie-audit EED en wilt u functioneel inzicht in het energieverbruik van uw bedrijfspand? Neem dan snel contact met ons op via 
  058 30 31 100, mail naar info@energieinspectie.nl of vul het onderstaande formulier in en ontvang een offerte.

  Misschien ook interessant

  Energielabel bedrijfspand 

  Informatieplicht energiebesparing (EML)

  Gerelateerde nieuwsartikelen

  Is de EED energie-audit voor woningcorporaties verplicht?

  Is de EED energie-audit voor woningcorporaties verplicht?

  Er lijkt nog veel onduidelijkheid te leven of woningcorporaties ook verplicht zijn tot het uitvoeren van een EED energie-audit. De onduidelijkheid is destijds ontstaan omdat de Rijksoverheid en de ILT op dit punt niet op één lijn zaten. Met de deadline in zicht, 31-12-2020, brengen we hier graag duidelijkheid in.

  Lees meer
  6 redenen om een energielabel voor uw bedrijfspand te regelen

  6 redenen om een energielabel voor uw bedrijfspand te regelen

  In bepaalde gevallen is een energielabel voor uw bedrijfspand verplicht, in andere gevallen is het verstandig om alvast te regelen. Met het nieuwe energielabel 2021 kan het ook gunstig zijn om het label dit jaar nog te regelen. Wij zetten 6 goede redenen op een rij om een energielabel voor uw bedrijfspand te regelen.

  Lees meer