Blog: Is energielabel C voor mij verplicht?

Verplichting energielabel C

Per 1 januari 2023 moeten kantoren voldoen aan een energielabel C. Als dat niet het geval is mag het gebouw niet meer worden gebruikt als kantoor. Dit staat vastgesteld in het bouwbesluit 2012. Alle kantooreigenaren hebben een brief gehad van het RVO waar dit in staat, maar niet iedereen hoeft te voldoen aan de verplichting. Ben je benieuwd of jij ook moet voldoen aan de energielabel C verplichting? In dit blog lees je daar meer over.

energielabel-c-verplichting

Op dit moment voldoet meer dan de helft van kantoren nog niet aan deze verplichting en aangezien we nog maar anderhalf jaar te gaan hebben zijn dat geen positieve ontwikkelingen. De RVO schat dat er ongeveer 65.000 zijn. Niet alle kantoren hoeven te voldoen aan de energielabel C verplichting. Er gelden namelijk een paar uitzonderingen.

Uitzonderingen energielabel C

  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties is minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw (dit is exclusief nevenfuncties);
  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties in het gebouw minder is dan 100 m2;
  • Als het gaat op een monument dat is opgenomen in de erfgoedwet of monumenten die zijn aangewezen in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • Als het gaat om een kantoorgebouw dat maximaal 2 jaar wordt gebruikt;
  • Als een kantoorgebouw wordt onteigend of aangekocht in verband met de Onteigeningswet;
  • Het kantoorgebouw gebruikt geen energie om het binnenklimaat te regelen;
  • Als er om de realisatie van energielabel C mogelijk te maken, besparingsmaatregelen nodig zijn die een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

“Een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050”

Waarom word energielabel C verplicht?

De energielabel C verplichting komt voort uit een combinatie van een afspraak uit het energieakkoord 2013 en het doel uit het regeerakkoord 2016. Een vermindering van 49% van de CO2 uitstoot. In 2019 is er nog een groter plan gemaakt, namelijk een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. De energielabel C verplichting is een grote stap om deze doelstellingen te behalen.

Voor nieuwbouw gelden er al strenge eisen. Voor bestaande gebouwen is deze verplichting cruciaal voor de energieprestatie. U helpt mee aan een duurzamere samenleving en het werkklimaat binnen uw kantoor zal aanzienlijk beter worden.

Kantoor of bedrijfspand?

Er zijn veel mensen die een brief hebben gekregen die helemaal niet aan de energielabel C verplichting hoeven te voldoen. Er zit namelijk verschil in een kantoor of een bedrijfspand. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen en dan kunnen wij voor u bekijken of u aan de energielabel C verplichting moet voldoen.

foto-bedrijf-zonnepanelen

Mijn kantoorpand heeft een slecht energielabel gekregen, hoe krijg ik energielabel C?

Met een maatwerkadvies kunt u volledig inzicht krijgen in welke besparingsmogelijkheden er zijn, hoeveel dat gaat kosten, wat de terugverdientijd is en een indicatie van het nieuwe energielabel afhankelijk van welke maatregelen u wilt gaan treffen. Als de verduurzamende maatregelen zijn toegepast wordt het kantoorpand opnieuw opgenomen en wordt het nieuwe definitieve energielabel berekend en geregistreerd.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen

088- 42 42 900

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan