EED energie-audit

Ook verplicht voor woningcorporaties?

3 april 2020

Is de EED energie-audit
verplicht voor woningcorporaties?

Er lijkt nog veel onduidelijkheid te leven of woningcorporaties ook verplicht zijn tot het uitvoeren van een EED energie-audit. De onduidelijkheid is destijds ontstaan omdat de Rijksoverheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op dit punt niet op één lijn zaten. Met de deadline voor de auditplicht in zicht, op 31 december 2020, brengen we hier graag duidelijkheid in.

Voor wie geldt de EED energie-auditplicht?

De EED is verplicht voor:

  • Ondernemingen in totaal 250 FTE.
  • Ondernemingen met een jaaromzet van meer dan €50.000.000 en een balanstotaal van € 43 miljoen.
  • MJA- en MEE bedrijven (de convenanten die deze bedrijven tot op heden vrijstelde van de energie-audit lopen af).
Ja, de EED energie-audit is ook verplicht voor woningcorporaties

Ja, ook woningcorporaties hebben een EED energie-audit verplichting

Wanneer een onderneming economische activiteiten verricht, en bovendien volgens Wet Milieubeheer een inrichting is, dan heeft zij een auditplicht, aldus de Rijksoverheid. Een woningcorporaties verhuurt woningen, dit valt onder economische activiteiten. Dat volgens de Woningwet deze activiteiten zijn beschreven als Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB), hoeft niet te betekenen dat er geen sprake is van economische activiteiten. Het ontwikkelen en exploiteren van huurwoningen in de vrije sector en van commercieel vastgoed, wordt gezien als economische activiteit die niet ander DAEB valt, in tegenstelling tot sociale huurwoningen.

Een belangrijk onderscheid dus in de bepaling van een auditplicht bij woningcorporaties. Daarnaast wordt gekeken naar de eerder benoemde punten zoals totaal FTE en balanstotaal.

Bron: RVO.nl

Ja, de EED energie-audit is ook verplicht voor woningcorporaties

Wat is de EED energie-audit?

EED staat voor Energy Efficiency Directive. Een door de EU vastgestelde richtlijn waarin is bepaald dat zo’n 6000 Nederlandse bedrijven energieaudits moeten opstellen, met als doel energiebesparing en verduurzaming.

Kortom: het is een energieonderzoek, waarbij mogelijke besparingsmaatregelen met een terugverdientijd tot 6 jaar worden geïnventariseerd.

Energie-audit: het rapport

  • Biedt een nauwkeurig overzicht van alle energiestromen binnen een onderneming.
  • Geeft inzicht in mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen en de te verwachte effecten hiervan.
  • Omvat het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief vervoer, warmte en andere factoren die het energieverbruik beïnvloeden.

Voor woningcorporaties betekent dit: BOG/MOG, zoals kantoren, bedrijfspanden, opslagruimtes, werkplaatsen, ketelruimtes in geval van bijvoorbeeld flatgebouwen, maar ook het wagenpark.
Verhuurde woningen vallen buiten de auditplicht.

Hoe gaat de energie-auditplicht in zijn werk?

Door middel van een overzichtelijk EED energie-audit rapport, geven wij het management van de organisatie deskundig advies over het besparingspotentieel binnen de organisatie.

Stap 1: Vraag bij ons eerst een vrijblijvende offerte op voor een energie-audit.

Stap 2: Wanneer u akkoord gaat wordt er samen met u een afspraak ingepland met onze gecertificeerde Energie Prestatie Adviseur Utiliteitsbouw. Afhankelijk van uw organisatie wordt deze afspraak ingepland met één of twee van onze adviseurs.

Stap 3: De adviseur(s) zullen vervolgens langskomen voor een uitgebreide inspectie van de panden en de organisatie.

Stap 4: Naar aanleiding van deze inspectie en aanvullende informatie, maakt de adviseur een overzichtelijk EED rapport voor u. Deze rapportage zal hij ook doorgeven aan RVO.nl, zodat u aan uw auditplicht voldoet.

In dit rapport staat de huidige situatie van de organisatie met betrekking tot energiestromen, de nulmeting. Er worden adviezen gegeven om uw organisatie te verduurzamen. Wij beginnen met het kijken naar laagdrempelig advies, waar geen of weinig investering voor noodzakelijk is. Daarnaast wordt er gekeken naar grotere maatregelen met meer investering. Waar mogelijk wijst onze adviseur u op aantrekkelijke subsidies en hij geeft aan wat de verwachte terugverdientijden van de maatregelen zijn.

Hoelang duurt een energie-audit?

Vanaf het moment dat u de energie-audit aanvraagt, tot het moment waarop het rapport wordt aangeleverd, neemt tijd in beslag. Houdt rekening met een looptijd van tenminste 3 maanden.

Met het oog op de deadline van 31 december 2020, is het daarom van belang om niet lang meer te wachten met het aanvragen van de energie-audit. Ook voor deze wettelijke verplichting wordt een run verwacht op audit opdrachten bij adviesbureaus tegen het einde van het jaar. Riskeer geen boetes en vraag de audit op tijd aan, zodat wij deze op tijd voor u af kunnen melden bij RVO.nl.

Extra informatie over de EED energie-audit vind u op de pagina EED.

Aangenaam!

Energie Adviseur Evert Swart
  • Evert: Energielabel & Woningbouw specialist
  • Al meer dan 3.000 energielabels geregistreerd
  • Klanttevredenheidsscore van 9.1
  • Vragen? We reageren binnen 1 werkdag.

Vraag vrijblijvend een offerte aan