Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een enorme uitdaging om voor 2030 ruim 1,5 miljoen woningen verduurzaamd te hebben en een besparing van 3,4 Mton CO2 in gebouwde omgevingen te realiseren. Onze bijdrage hieraan is dat wij particulieren en bedrijven advies geven over het verduurzamen van woningen en utiliteitsbouw, waaronder kantoren, scholen, ziekenhuizen, attractieparken en overige bedrijfspanden. Het analyseren en opmeten van huizen of gebouwen ten behoeve van energielabeling en/of om verduurzamingsmogelijkheden in kaart te brengen is een tijdrovend proces. Hiermee raken de doelen vanuit het Klimaatakkoord uit het zicht. Daarom wil Energie Inspectie een slim, geautomatiseerd proces ontwikkelen dat het opmeten, analyseren van data en adviseren over verduurzaming van gebouwen versnelt, een hoop kosten kan besparen en bovenal significant bijdraagt aan verduurzaming van gebouwen in Nederland.

De Europese Unie financiert het project “Ontwikkeling geautomatiseerd verduurzamingadvies”. Het geeft ons de mogelijkheid om zorgvuldig te onderzoeken wat er nodig is om een prototype digitaal proces te ontwikkelen en naar aanleiding van de uitkomsten hier een eventueel vervolg op te geven.

EFRO mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.