Klantcase Infinitas, Noordhoff

EED energie-audit

Opdrachtgever:

Infinitas, Noordhoff

Locatie:

Groningen, Utrecht en Amsterdam

EED energie-audit:

Inspectie
Advies
Administratie
Implementatie

Wat is Infinitas Learning?

Infinitas Learning is een toonaangevende Europese leverancier van innovatieve producten en diensten voor leren en onderwijs. Het is het moederbedrijf van onder meer Noordhoff in Nederland, Liber in Zweden en Plantyn in België. Deze bedrijven houden zich bezig met het ontwikkelen van leermiddelen voor zowel scholen als het werkveld. De producten omvatten zowel boeken als online lesmateriaal. In deze EED energie-audit hebben we alleen gekeken naar de Nederlandse vestigingen van Noordhoff in Groningen, Utrecht en Amsterdam.

foto-school-gemeente-Leeuwarden

Wat doet Noordhoff?

Noordhoff levert op elk niveau van onderwijs lesmateriaal. Zij willen elke Nederlander verder brengen, van de eerste dag op school, tot de volgende stap als professional. Daarvoor leveren zij content, digitaal lesmateriaal en service.

Soepel en prettig verloop EED energie-audit

Noordhoff is een organisatie die uiteraard graag aan de vereisten van de EED wilde voldoen. De samenwerking verliep uitermate soepel en prettig tijdens de hele doorloop van het project. Als energieadviseurs doorlopen wij zelfstandig het pand, waardoor de EED energie-audit soepel verliep.

Inzicht in verduurzamen

De EED rapportage geeft inzicht over de huidige energetische status van het gehele bedrijf. Daarnaast is er gekeken naar aanvullende verduurzamingsmogelijkheden. Deze zijn nauwkeurig in kaart gebracht en besproken met de direct betrokkenen. Hierbij is gekeken naar factoren waar Noordhoff direct invloed op uit kan oefenen.

Resultaat

Tijdens de verschillende bedrijfsbezoeken zijn de relevante energiestromen in kaart gebracht. Er is uitvoerig gekeken naar de energiedragers op de verschillende locaties van Noordhoff. In een afsluitend gesprek zijn de posten doorgenomen waar energiewinst te behalen is.

Noordhoff is blij met de waardevolle tips die in de rapportage staan en zal hier zeker z’n voordeel mee doen.