Energie Inspectie tipt: Lees snel wat jij kunt doen om onwijs goed te scoren op je energielabel!

Hét stappenplan om glansrijk door de BENG-berekening te komen

Hoog scoren op je energielabel willen we natuurlijk allemaal. Hoe hoger het energielabel, hoe meer je woning waard is. Om te kijken of het opgeleverde gebouw voldoet aan alle eisen die zijn opgesteld tijdens de BENG berekening, is het belangrijk om voor en tijdens de bouw attent te zijn op een aantal dingen. Daarom hebben we de drie belangrijkste stappen voor je uitgewerkt, zodat jouw woning straks waanzinnig goed door die BENG-berekening komt!

Stap 1: Inzicht krijgen in de vereiste gegevens voor het bouwplan

Het meetproces dat we de energieprestatieberekening noemen, start al bij jouw bouwplan. Dat is namelijk het moment waarop het bouwplan van jouw woning getoetst wordt aan de BENG-eisen. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat het aanvragen van de omgevingsvergunning moet voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Om de berekening te kunnen maken, is het nodig dat er bouwkundige en installatietechnische gegevens in het bouwplan staan. Op bouwkundig vlak gaat het om de plattegrond, een situatietekening, de doorsnede, en geveltekening en principedetails, waar je ook materiaaltypes en eigenschappen en lambda waardes en diktes in meeneemt. Als het aankomt op installatie, dan is het nodig om installatietekeningen van de verwarming, tapwater, ventilatie, luchtbehandeling, koeling en energieopwekking mee te nemen in het bouwplan.

Stap 2: Je bouwplan wordt getoetst aan de drie BENG-eisen

Op basis van je bouwplan wordt je woning ingevoerd in onze rekensoftware. Hier kijken we of je plan voldoet aan de BENG-eisen. Dat zijn er drie:

1. BENG1: De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
BENG 1 gaat over de theoretische energiebehoefte met een standaard ventilatiesysteem. Deze BENG-eis gaat uit van het zo laag mogelijk houden van het energieverlies. Dit gaat verder dan het verlies aan warmte via de thermische schil (Dat is als het ware de jas van het huis en bestaat uit dak, gevel, vloer en kozijnen). Het heeft ook te maken met hoe snel de woning in de zomer opwarmt door de zon. De uitkomst van deze BENG-eis hangt af van de verhouding tussen het oppervlak dat gebruikt wordt en het oppervlak van de thermische schil.

2. BENG2: Het maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
Bij BENG2 wordt het daadwerkelijke primaire fossiele energiegebruik van de woning berekend. Dit is dan met de verliezen van de installaties en het daadwerkelijke ventilatiesysteem meegerekend. In BENG 2 wordt dus in feite berekend hoe de woning de theoretische behoefte uit BENG1 invult met de aanwezige installaties. Dit is dan weer uitgedrukt in fossiel verbruik. Wek je dus energie zelf op via zonnepanelen en benut je warmte uit duurzame bronnen via een warmtepomp, dan zal je goed scoren op BENG2.

3. BENG3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
Deze derde BENG-eis heeft te maken met de mate waarin de woning zelf energie opwekt, bijvoorbeeld door zonnepanelen. We kijken hierin naar hoeveel procent van de verbruikte energie opgewekt wordt uit hernieuwbare energie. De eis is dat minimaal 50% van het primair fossiel verbruik (EP2) duurzaam opgewekt wordt.

Stap 3: Vastleggen van bewijslast isolatie tijdens de bouw

Gebruik hiervoor onze checklist!

Het moment is aangebroken en je start met de bouw! Dit betekent dat je je ook gaat bezighouden met het vastleggen van bewijslast. Het vastleggen van de bewijslast is nodig om aan te kunnen tonen dat je de stappen hebt gezet zoals je die hebt omschreven in het bouwplan. Dit heeft betrekking op de keuze in isolatiemateriaal, maar ook de manier waarop het is aangebracht. Slecht aangebrachte isolatie heeft namelijk een negatief effect op de isolatiewaarde van de woning. En als de muur eenmaal dicht is, is ‘ie goed dicht. Dus het is belangrijk om wanneer de mogelijkheid er nog is, foto’s te maken van de muren en de manier waarop de isolatie is verwerkt in de muur. Het zou onwijs zonde zijn wanneer er door gebrek aan bewijslast correcties op de berekening moeten plaatsvinden. We zijn daarom graag van het begin tot het eind aangehaakt, zodat we je op dit vlak kunnen begeleiden waar nodig.

Download de gratis checklist waarmee jij je tot in de puntjes kunt voorbereiden op de BENG-registratie!