Erkende maatregelen energiebesparing EML

Als bedrijf of organisatie krijg je er mee te maken: erkende maatregelen energiebesparing. Wij leggen u alles uit wat u moet weten over erkende maatregelen.

Wat zijn erkende maatregelen energiebesparing?

Erkende maatregelen zijn door de overheid opgestelde maatregelen voor energiebesparing. Het doel is om bedrijven en organisaties met hoog energieverbruik een hulpmiddel te geven om te verduurzamen volgens de energiebesparingsverplichting (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit).
Omdat er bij een administratiekantoor sprake is van ander energieverbruik dan een drukkerij, zijn er voor 19 bedrijfstakken een Erkende MaatregelenLijst (EML) opgesteld om te gebruiken. De maatregelen die op de erkende maatregelenlijsten staan moeten zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen. Het gaat dus om investeringen met een duidelijk terugverdientermijn.

Duurzame energiemaatregelen

Erkende maatregelen zijn bedoeld om energie te besparen. Duurzame energiemaatregelen zoals zonnepanelen en windmolens vallen niet onder de Erkende Maatregelen. Duurzame opwekking van energie veranderd niks aan het energieverbruik en zijn dan ook niet verplicht volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Isolerende maatregelen vallen er bijvoorbeeld wel onder evenals het toepassen van ledverlichting.

Zijn erkende maatregelen verplicht voor mijn onderneming

De energiebesparingsverplichting geldt voor bedrijven, organisaties en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruiken. Deze instellingen hebben een informatieplicht energiebesparing en dienen vanaf 2019 iedere vier jaar bij RVO.nl te melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Voor de meeste bedrijven was de deadline voor deze informatieplicht 1 juli 2019.

Grote ondernemingen die een energie-audit EED plicht hebben, hebben voor de informatieplicht uitstel tot 5 december 2019. Bij een audit EED wordt er ook gekeken naar energiebesparende maatregelen buiten de erkende maatregelen.

Toezicht en handhaving

Afhankelijk van de verplichting wordt er door verschillende instanties toezicht gehouden op de erkende maatregelen. Energiebesparende maatregelen worden gemeld bij RVO.nl. De informatieplicht valt onder Nederlandse wetgeving en wordt gecontroleerd door lokale omgevingsdiensten en gemeentes. De EED valt onder Europese wetgeving en valt onder het toezicht en handhaving van RVO.nl.

Energielabel bedrijfspand

Hoe actueel zijn de Erkende MaatregelenLijsten?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoordeelt één keer per jaar of vaker of de maatregelen op de Erkende MaatregelenLijst nog actueel zijn. Naar aanleiding hiervan kunnen er maatregelen geschrapt worden en andere maatregelen toegevoegd worden. Heeft u net een maatregel uitgevoerd of bent u bezig met de uitvoering van een maatregel die vervolgens van de lijst wordt verwijderd? Hier wordt rekening mee gehouden, dus u hoeft deze maatregel niet direct weer te vervangen.

Hoe actueel zijn de erkende maatregelenlijstenDe erkende maatregelen worden opgesteld naar aanleiding van overleg tussen het bevoegd gezag, deskundigen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Er kunnen ook lijsten voor nieuwe bedrijfstakken worden opgesteld. Op dit moment zijn er voor 19 bedrijfstakken een EML.

Terugverdientijd erkende maatregelen

Erkende maatregelen zijn een hulpmiddel en betreft investeringen met een terugverdientijd tot zes jaar. Er staan grote maatregelen op de erkende maatregelenlijst en kleinere. Zo zijn er ook eenvoudig uitvoerbare maatregelen met een terugverdientijd van soms enkele maanden.

Natuurlijke of zelfstandige momenten

Op de erkende maatregelenlijst wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen met natuurlijke of zelfstandige momenten. Maatregelen op basis van een zelfstandig moment kunnen op ieder moment uitgevoerd worden en zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.

Maatregelen op basis van een natuurlijk moment kunnen ingepland worden. Deze maatregelen zijn anders niet rendabel en gaat om momenten wanneer er toch al kosten moeten worden gemaakt voor vervanging of reparatie (zoals het vervangen van een stookinstallatie).

In het geval van een natuurlijk moment is het aan de ondernemer om te bepalen wanneer de maatregel uitgevoerd.

Geldt een energiebesparende maatregel
die niet op de lijst staat ook?

Het is mogelijk om een alternatieve energiebesparende maatregel uit te voeren en deze te gebruiken voor uw energiebesparingsverplichting. Voorwaarde is wel dat ook bij deze alternatieve maatregel er sprake is van een evenredige grote energiebesparing als op de EML. Deze maatregel wordt gecontroleerd door de toezichthouder. Duurzame energiemaatregelen (energie opwekking) vallen niet onder energiebesparende maatregelen.

Erkende MaatregelenLijst voor bedrijfstakken

 • Metaalelektro en MKB-metaal
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 • Kantoren
 • Onderwijsinstellingen
 • Commerciële datacenters
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Levensmiddelenindustrie
 • Agrarische sector
 • Mobiliteitsbranche
 • Sport en recreatie
 • Hotels en restaurants
 • Drukkerijen, papier en karton
 • Bouwmaterialen
 • Verf en drukinkt
 • Tankstations en autowasinrichtingen
 • Meubels en hout
 • Bedrijfshallen
 • Detailhandel
 • Bedrijfstak zonder EML

Energiemanagement met het energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

Het Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is vanaf 1 januari 2018 een verplichte erkende maatregel voor zes branches. Ook deelnemers aan het MJA convenant, wat in 2020 afloopt, dienen aan deze EBS verplichting te voldoen. Met een EBS kunt u energiestromen meten, registreren en bewaken. Het systeem helpt om energieverbruik en energieverspilling inzichtelijk te maken.

De EBS verplichting geldt bij een verbruik van meer dan 25.000 m3 (of aardgasequivalenten) per jaar voor de branches:

 • kantoren
 • onderwijsinstellingen
 • sport en recreatie
 • hotels en restaurants
 • detailhandel
 • gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen.

Wij kunnen u helpen aan de EBS erkende maatregel te voldoen via ons EnergieManagementSysteem (EMS). Deze maatregel kunt u als aparte dienst (Energiemanagement voor bedrijven) bij ons afnemen.

Ook als de EBS erkende maatregel niet voor uw branche verplicht is, kunnen wij door energiemanagement toe te passen, u helpen met het besparen en inzichtelijk maken van uw energiekosten.

Beslisboom EnergieManagement Bedrijven

Advies over erkende maatregelen voor uw organisatie?

Moet uw organisatie voldoen aan de energiebesparingsplicht, maar heeft u advies of ondersteuning nodig? Wij helpen u graag met advies over erkende maatregelen en overige energiebesparende maatregelen. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen en wij regelen de administratie m.b.t. de meldplicht energie aangifte voor u.

Neem contact met ons op via 058 30 31 100, mail naar info@energieinspectie.nl of vul het onderstaande formulier in en ontvang snel een offerte.

Misschien ook interessant

Energielabel C voor kantoren 

EED energie-audit

Informatieplicht energiebesparing (EML) 

Ondersteuning subsidieaanvragen

Gerelateerde nieuwsartikelen