Energieprestatie nieuwbouw

De detailopname uitgelegd

Wie een omgevingsvergunning nodig heeft voor een nieuwbouwgebouw, deed dat voorheen zelf via de EPC-berekening. Sinds 1 januari 2021 gaat dit anders en is de EPC-berekening vervangen door een nieuwe methode, omvat in de BENG-berekening en detailopname. Nu was het al verplicht om bij de oplevering van nieuwbouw het energielabel volledig rond te hebben. Het grootste verschil ten opzichte van de EPC-berekening is de manier waarop het energielabel wordt vastgesteld; dit gebeurt tegenwoordig door een gediplomeerd adviseur.

energielabel-c-verplichting

Extreem nauwkeurig

Waarom we bij Energie Inspectie zo gelukkig worden van deze nieuwe methodiek? Het is uitgebreider en daarmee extreem nauwkeurig. Hoe dat zit? Dat leggen we uit. De BENG-berekening en detailopname zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat het exact dezelfde berekening betreft. Je moet je voorstellen: Je hebt een bouwplan, krijgt hiervoor de vergunning, begint met bouwen en krijgt het energielabel. In dit totale proces komen zowel de BENG-berekening als de detailopname aan bod.

Het grote verschil zit in het moment waarop de berekeningen worden uitgevoerd en de input waarop wordt berekend. De BENG-berekening voeren we vooraf aan het bouwproces uit. Onze energieadviseurs gaan op dit punt, de start van de bouw, uit van wat de opdrachtgever aangeeft in bijvoorbeeld het bouwplan of installatieschema. Is het bouwproces afgerond, dan voeren we een eindopname en doen we volgens de detailopname. Bij de detailopname draait het om het controleren of dat wat uiteindelijk is gebouwd, overeenkomt met dat wat van tevoren is berekend. In dit stadium staat visuele waarneming en bewijslast centraal. Een waterdicht meetinstrument.

Van plan, naar vergunning tot opleverdatum

Je doet er goed aan om in het hele bouwproces dezelfde partijen in de arm te nemen. Wanneer wij als energie adviseur in het begin aangehaakt worden, blijven we een constante factor en betrokken partner. De input vanuit de BENG-berekening neemt de adviseur van Energie Inspectie gemakkelijk mee bij de uitvoering van de detailopname. We voorzien in een begeleidende rol en helpen bij het vastleggen van de bewijslast. Een belangrijke en nieuwe eis bij het vaststellen van het energielabel is het aanleveren van voldoende bewijslast. Het voorkomt namelijk dat er achteraf tijdens het uitvoeren van de detailopname allerlei correcties op de berekening plaatsvinden, waardoor er een percentage van de isolatiewaarde afgehaald moet worden.

Wie tijdens het laten uitvoeren van de detailmethode niet voor nare verrassingen wil komen te staan, doet er dus goed aan al in een eerder stadium aan te haken met de juiste partij. Met de detailopname is de totstandkoming van je energielabel een stuk nauwkeuriger en uitgebreider geworden. Op het label staan onder andere de energielabelklasse, het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak en het aandeel hernieuwbare energie.

Meer informatie over de energieprestatie voor nieuwbouw? Klik hier.