Interview

Friesch Dagblad

27 augustus 2021

Onze directeur Martijn van der Harst werd deze week geïnterviewd door het Friesch Dagblad over de energielabelverplichting. Bijna 70% van de kantoren in Friesland voldoen hier nog niet aan. Per 1 januari moeten kantoren verplicht minimaal energielabel C hebben. Dit is al over anderhalf jaar dus de tijd begint langzaam wel te dringen.

De energielabel C-plicht voor kantoren is in 2018 vastgelegd in het Bouwbesluit, naar aanleiding van het Energieakkoord uit 2013. De wetgeving is ook meegenomen in het Klimaatakkoord. Er valt namelijk veel winst te behalen als het gaat over energie besparen in kantoorgebouwen.

Hebben kantoorpanden niet minimaal energielabel C vanaf 2023, dan mag het gebouw niet meer als kantoor worden gebruikt. De handhaving hiervan ligt bij de gemeenten. Volgens de RVO zijn het voornamelijk de kleine kantoren en de kantoren in verzamelgebouwen, dus met meerdere gebruiksfuncties en huurders, die nog geen label hebben aangevraagd.

,,Er ligt nog een hele opgave’’, zegt Martijn van der Harst, directeur van adviesbureau Energie Inspectie. ,,We maken ons al jaren zorgen over de haalbaarheid. We moeten maatregelen nemen om duurzamer te worden en een deel van de gebouweigenaren pakt dat ook op, maar een groot deel doet er niets aan.’’

Waarschuwen

Kantooreigenaren hebben een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekregen, met de mededeling dat ze vanaf 2023 aan deze plicht moeten voldoen. Toch heeft een meerderheid nog geen stappen ondernomen.

Volgens de RVO heeft 32 procent van de Friese kantoren die onder de energielabelplicht vallen nu een label tussen A en C. 12 procent heeft een label tussen D en G en moet dus nog energiezuiniger worden om een label van minimaal C te bereiken. Voor meer dan de helft van de kantoorpanden (56 procent) is nog helemaal geen label aangevraagd.

,,We waarschuwen al een hele tijd via diverse kanalen’’, vertelt Van der Harst. ,,Het is ook maar de vraag hoe serieus de brief van het RVO wordt genomen. De betrouwbaarheid van de overheid staat ter discussie: vaak krijg je toch uitstel of veranderen de regels misschien wel weer.’’

Energie Inspectie krijgt wel wat energielabelaanvragen binnen. Toch schat Van der Harst op basis van eigen onderzoek dat ongeveer de helft van de kantoren in Leeuwarden nog gedaan moet worden. Daar maakt hij zich zorgen over, want zoveel energie-inspecteurs zijn er niet in de provincie: ,,Het vaststellen van een energielabel is best complex. Je moet verstand hebben van bouwkunde en installatietechniek. We zijn bang dat ze volgend jaar allemaal tegelijk komen met een aanvraag en dat we dan geen capaciteit hebben, of dat de prijs gaat stijgen. Het wordt spannend.’’

Extra maatregelen

Van de groep kantoren die in Leeuwarden nog een label moet krijgen schat Van der Harst bovendien in dat zo’n 80 procent nog aanvullende maatregelen moet uitvoeren om bij een minimaal energielabel C uit te komen. ,,Dat heeft te maken met het bouwjaar. Een groot deel komt uit de jaren tachtig en negentig en die gebouwen voldoen gewoon niet.’’

Volgens Van der Harst valt er dan ook nog veel te winnen: ,,Het is belachelijk wat we tegenkomen. Kantoren hebben regelmatig in de zomer de airco en de verwarming tegelijk aan.’’

De aanvullende maatregelen bij een label D tot G gaan bijvoorbeeld over betere (dak)isolatie, zonnepanelen, ledverlichting, of een nieuwe CV-ketel. Vanuit de overheid zijn daar diverse subsidies en fiscale voordelen voor aan te vragen. ,,Het is nu de mooiste tijd om er wat aan te doen. En hoe duurzamer je pand, hoe meer het waard wordt. Dat dringt langzaam door bij eigenaren. Maar het belang van duurzaamheid is onder de mensen nog minimaal.’’

“Kantoren hebben regelmatig in de zomer de airco en de verwarming tegelijk aan

~Martijn van der Harst~

Bron:

MulderR. (2021)Bijna 70 procent van de friese kantoren voldoet nog niet aan de energielabelplichtFriesch Dagblad,

https://frieschdagblad.nl/regio/Bijna-70-procent-van-de-Friese-kantoren-voldoet-nog-niet-aan-de-energielabelplicht-27008611.html

Vraag vrijblijvend een offerte aan